نوشته‌ها

معاینات دوره ای و پیشگیری

ضرورت معاینات دوره ای

اغلب افراد هنگامی به دندانپزشک مراجعه می کنند که درد، عفونت، آبسه یا حساسیت به سرما و ‏گرما و یا گیر غذایی در ناحیه ای از دهان دارند و یا قسمتی از دندانشان شکسته است.
حقیقت این است که در این موارد عمر دندانها کم و هزینۀ اعمال دندانپزشکی برای درمان ‏بیشتر شده است. ‏

Don't Forget

با توجه به این اصل که اگر واقعا مشکلی وجود داشته باشد درمان سریعتر، عمر بیشتر دندان را ‏تضمین و کارایی آن را بیشتر می کند و هزینه کمتری را هم شامل می شود، لزوم معاینات ‏دوره ای قبل از تخریب بیشتر دندانها مورد توجه قرار می گیرد . زیرا اگر ما چشمانمان را بر روی ‏مشکل ببندیم آن مشکل روز به روز بیشتر می شود و با عدم اهمیت ما متوقف نخواهد شد. ‏‏ ‏

معاینه 6 ماه یکبار توسط دندانپزشک به کمک دستگاه پیشرفتۀ لیزر مخصوص تشخیص پوسیدگی(دیاگنودنت)، معاینه چشمی، دوربین دیجیتال داخل دهانی و رادیوگرافی ‏های کوچک و یا تمام فک و در صورت وجود پوسیدگی و یا عفونت، نشان دادن آن به کمک ‏‏ کامپیوتر و مانیتور به مراجعین، آنها در جریان کامل مشکل قرار می دهد و در صورت نیاز با ‏اطلاع کامل از طرح درمان، معالجه صورت می پذیرد.

DIAGNOdent

برای این دسته از مراجعین با مشاهده چشمی نظیر آنچه که دندانپزشک می بیند و اطلاع کامل از مشکل موجود ‏و راه درمان آن ، درمان شروع می شود و دندانپزشک و مراجعین با هم و به کمک هم به مشکل خاتمه می دهند . ‏‏ مطمئنا این روش دامنه وسیعتری از امنیت واعتماد و اطمینان را بستر سازی می کند.